Welkom bij Stichting MS Noordborg

Doneer een bijdrage

Houtcoaster Noordborg met Bronsmotor

De Noordborg is een nog originele museale houtcoaster, gebouwd in 1962 voor de bekende rederij Wagenborg in Delfzijl. Dit schip is een toonbeeld van één van de meest spraakmakende scheepstypen van na de Tweede Wereldoorlog en één van de laatste van een vloot van ruim 1000 schepen. Dit succesvolle type schip, dat zowel op zee als op de binnenwateren kon varen, had een belangrijke rol in het vervoer van hout en bouwmaterialen en daarmee in de wederopbouw van Nederland.

De Noordborg is de laatste van veertien zusterschepen die Scheepswerf Amels in Makkum voor Wagenborg bouwde. In 1974 verkocht Wagenborg de Noordborg als vrachtschip. In 1992 werd de Noordborg aangeboden aan een sloperij; de schaalvergroting maakte deze kleinere coasters onrendabel. Twee particulieren redden het schip van de slopershamer en bewoonden het om haar te behouden voor het nageslacht. Ondanks hun goede bedoelingen bleek het onderhoud van een schip van 50 meter voor hen als particulieren een te zware opgave.

Scheepsmakelaar Dick van der Kamp kocht de Noordborg in 2006. In 2009 kreeg het een grote opknapbeurt waarbij onder meer het onderwaterschip werd geconserveerd. Sindsdien zijn er diverse plannen gemaakt voor dit schip, maar realisatie is steeds niet gelukt. Een goede herbestemmingsfunctie, een startbudget en een ligplaats zijn noodzakelijke voorwaarden voor een duurzaam reddingsplan. De koppeling van de Noordborg met haar oorspronkelijke Brons scheepsmotor met het Bronsmotorenmuseum is een gouden kans. Nu het museum zijn collectie niet meer kan presenteren in de oorspronkelijke Bronsmotorenfabriek kan de Noordborg in combinatie met een nieuwe museale locatie het nieuwe visitekaartje worden van het Bronsmotorenmuseum.

Doneer een bijdrage