ANBI status maakt schenken en legateren aantrekkelijker.

Stichting MS Noordborg beschikt over de Culturele ANBI status, wij herhalen hier in het kort wat dit inhoudt en wat het voor u zou kunnen betekenen.

Wat is ANBI?

ANBI betekent: Algemeen Nut Beogende Instelling. Het is een door de belastingdienst toegekend “label” voor goede doelen instellingen, culturele instellingen, etc. In ieder geval instellingen met een ideële doelstelling en niet gericht op winst maken.

Belastingvoordeel

De schenkers aan ANBI’s en de ANBI’s zelf genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting van de schenkers. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting. De relevante regelingen voor u als donateur worden hierna besproken.

Inkomsten- en vennootschapsbelasting

Geeft u wel eens geld of goederen aan een goed doel of een instelling? Of doet u vrijwilligerswerk, maar krijgt u geen vergoeding voor uw kosten hiervan? Of hoeft u geen vergoeding?  Dan doet u een gift. U kunt hier misschien aftrek voor krijgen in uw aangifte inkomstenbelasting. Of u een gift mag aftrekken hangt af van de instelling waaraan u de gift doet en op welke manier u de gift doet.

U mag uw gift onder voorwaarden aftrekken als u deze doet aan:

  • een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een culturele ANBI
  • een vereniging
  • een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI)

U kunt een gift op twee manieren doen:

  • als periodieke gift
    U hebt dan vast laten leggen dat u met vaste (of vastgelegde) intervals een gift doet aan de instelling.
  • als gewone gift
    U doet de gift eenmalig of hebt niet laten vastleggen dat u meerdere giften aan de instelling gaat geven.

Met de onderstaande tabel kunt u bepalen of u uw gift mogelijk mag aftrekken:

Gift aan: U doet een periodieke gift U doet een gewone gift
ANBI Aftrekbaar Aftrekbaar
Culturele ANBI Aftrekbaar Aftrekbaar
Vereniging Aftrekbaar Niet aftrekbaar
Steunstichting SBBI Niet aftrekbaar Aftrekbaar

Schenk- en erfbelasting

Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaald hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt uw schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.

Stichting MS Noordborg is ook een ANBI instelling

Het zal u wellicht bekend zijn dat wij financieel heel scherp moeten laveren tussen kosten en opbrengsten. Wij moeten veel moeite doen om de eindjes aan elkaar te knopen. De gemeentelijke ondersteuning (subsidie) wordt al enige tijd elk jaar minder en dat betekent ook ieder jaar minder kunnen doen.

Schenken en/of nalaten: steun behoud van het cultureel erfgoed.

Als u er voor voelt om de Stichting fiscaal gunstig te steunen, dan kunt u dit doen d.m.v. een schenking of een bedrag van uw toekomstige nalatenschap legateren aan het museum. Dat laatste geschiedt ook wel in natura, wij ontvangen wel eens museale objecten.

Het bestuur, vrijwilligers en de vrienden van de Stichting zullen erg dankbaar zijn voor elke vorm van financiële ondersteuning die zij ontvangen.

Als u meer informatie wenst over schenken en legateren, dan kunt u contact opnemen met ons opnemen.

Bekijk hier de ANBI-status van de Stichting msNoordborg 2019