Beleidsplan

Inleiding:

De Stichting is op 1-4-2019 opgericht onder de naam “Stichting ms Noordborg”, met als doel het in 1962 gebouwde schip te restaureren en te beheren.

In het vrachtruim wordt een museum met historische Bronsmotoren ingericht.

De aandrijving in het schip is een Bronsmotor type 4 ED, welke ook gerestaureerd zal worden.

De aanleiding tot het oprichten van de Stichting is, dat dit schip één van de weinige nog in originele staat verkerende coasters is, die in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw voor Wagenborg Shipping te Delfzijl zijn gebouwd.

De Noordborg is een unieke coaster en moet daarom naar onze mening worden behouden.

De aankoopprijs van de coaster is nu € 90.000,00 (incl. BTW)

 

Missie:

De Stichting wil de coaster en de motor gaan restaureren. Na de restauratie worden het schip en het Bronsmotorenmuseum voor het publiek opengesteld. Op deze manier kan een groot publiek kennis nemen van de historie van de Noordelijke scheepsbouw- en motoren-industrie. Ook blijft hierdoor de kennis van vroegere technieken behouden.

 

Personeel en organisatie:

De Stichting heeft een bestuur bestaande uit 5 personen:

Voorzitter                   : K. Landman

Secretaris                  : H. J. Huisman

Penningmeester         : J. Nijboer

Alg. bestuurslid          : J. T. P. Bakker

Alg. bestuurslid          : P. Kort

 

De werkzaamheden aan het schip en motor zullen worden uitgevoerd door de vrijwilligers van de Stichting.

De bestuursleden zijn onbezoldigd.

 

Financiering:

De financiering van het restauratieproject moet worden gedekt door subsidies en schenkingen, zowel financieel als in natura en via crowdfunding.

De fondsenwerving zal door het bestuur ter hand worden genomen.

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door de in de Stichting ondergebrachte coaster .

Verder heeft de Stichting beginkapitaal ingebracht .

Door de coaster en het inpandige Bronsmotoren Museum open te stellen voor het publiek kunnen er inkomsten worden gegenereerd ter dekking van het onderhoud.

 

Doelen:

De coaster en de oude Bronsmotoren te bewaren voor het nageslacht, ze open te stellen voor het publiek en vrijwilligers ervaring te laten opdoen met het restaureren van oude scheepsdieselmotoren en het onderhoud van het schip.

 

Farmsum, 1 januari 2020

Stichting ms Noordborg