Het Nieuws

Als gevolg van de enorme stijging van de prijs van de Noordborg die de huidige eigenaar Dick van der Kamp Shipsales B.V. voor het schip vraagt, is de Stichting MS Noordborg gedwongen haar plannen aan te passen.

Zie verder de tekst van het persbericht van de stichting van 09 februari 2022.

 

De stand van zaken van de financiering van het Noordborg project per 31 januari 2022 bedroeg:

Crowdfunding € 27.415
Toezegging TVM Foundation €   5.000
Toezegging Zeeuwse sponsor € 15.000
Diverse toezeggingen € 10.000

Totaal bedraagt dit ruim € 57.400 van het benodigde projectbudget.

Het Noordborg project van de Stichting MS Noordborg is verder met een zekere regelmaat in het nieuws, zowel in de geschreven pers als op (regionale) radio en tv.

Naar aanleiding van de twee toezeggingen van een Zeeuwse weldoener, te weten € 15.000 en de belofte de met de crowdfunding gedoneerde bedragen vanaf 19 juli met 5 % te verhogen (zie het persbericht van de stichting van 19 juli 2021) is er nogal wat publiciteit geweest.

Eind juni/begin juli 2021 heeft de Noordborg bij Van Grevenstein’s Scheepswerf in Krimpen aan de Lek onderhoud gehad.

De Noordborg op weg naar de werf: 

De Noordborg wordt langzaam de helling op getrokken:

Impressies van de werfbeurt.

Noordborg als nieuw.

In mei 2021 ontvangt de Stichting MS Noordborg een toezegging van € 5.000 van de TVM Foundation uit Heerenveen.

 

De Stichting MS Noordborg probeert het project in de aandacht te houden.