Het Nieuws

Stand van zaken financiering Noordborg project per 04 augustus 2021:

Crowdfunding € 26.670
Toezegging TVM Foundation €   5.000
Toezegging Zeeuwse sponsor € 15.000
Diverse toezeggingen € 10.000

Totaal bedraagt dit ruim € 56.500 van het benodigde projectbudget.

Het Noordborg project van de Stichting MS Noordborg is verder met een zekere regelmaat in het nieuws, zowel in de geschreven pers als op (regionale) radio en tv.

Naar aanleiding van de twee toezeggingen van een Zeeuwse weldoener, te weten € 15.000 en de belofte de met de crowdfunding gedoneerde bedragen vanaf 19 juli met 5 % te verhogen (zie het persbericht van de stichting van 19 juli 2021) is er nogal wat publiciteit geweest.

Eind juni/begin juli 2021 heeft de Noordborg bij Van Grevenstein’s Scheepswerf in Krimpen aan de Lek onderhoud gehad.

De Noordborg op weg naar de werf: 

De Noordborg wordt langzaam de helling op getrokken:

Impressies van de werfbeurt.

Noordborg als nieuw.

In mei 2021 ontvangt de Stichting MS Noordborg een toezegging van € 5.000 van de TVM Foundation uit Heerenveen.

 

De Stichting MS Noordborg probeert het project in de aandacht te houden.